הגדרת הנתב בתשתית של כבלים עם חייגן

יש לחבר את הנתב לחשמל, ולחבר את המודם (כבלים/ ADSL) ליציאת INTERNET של הנתב בעזרת כבל רשת RJ-45 .את המחשבים יש לחבר ליציאות (LAN (1-4 בעזרת כבל רשת RJ-45.

על מנת להגדיר את הנתב יש להיכנס לממשק WEB של הנתב.

1. יש לפתוח דפדפן (Internet Explorer, Mozilla), ולגלוש לכתובת http://192.168.0.1

 2. נקבל חלון של שם משתמש וסיסמא. אין צורך להכניס סיסמא נלחץ על Log In.

3. במסך הבא נלחץ על Manual Internet Connection Setup

4. במסך הבא נבחר (L2TP (Username/Password מתוך התפריט My Internet Connection Is ונכניס את הפרטי החיבור שקיבלנו מספק האינטרנט שלנו.
L2TP Server IP Address - כתובת שרת של הספק אינטרנט.
Username - שם המשתמש.
Password - סיסמא.
Verify password - לחזור על הסיסמא.
נשים נקודה על Always ON בשדה Reconect Mode.
ונלחץ על Save Settings מלמעלה.

 5. הנתב ישמור את ההגדרות וכרגע ניתן לנסות לגלוש.