top of page

התקנה ראשונית ויצירת חשבון ב mydlink
 

1. יש להכניס את דיסק ההתקנה.

2. בחלון הראשי. יש ללחוץ על Next.
 

3. אשף ההתקנה יבדוק האם מותקנים הקבצים הדרושים להפעלת המצלמה. אם הקבצים לא מותקנים האשף יתקין אותם.

4. במסך הבא תתבקשו לבחור סוג ההתחברות לנתב עם כפתור WPS או בלי כפתור WPS.

במדריך זה נבחר את השיטה בלי WPS ונלחץ על Next.

5. במסך הבא תתבקשו לבדוק את החיבור הפיזי של המצלמה לזרוע.

6. במסך הבא תתבקשו לחבר את כבל הרשת. קצה אחד לנתב וקצה השני למצלמה.
נלחץ על Next.

7. במסך הבא תתבקשו לחבר את המצלמה לחשמל ולבדוק שהמנורה בחלון האחורי של המצלמה דולקת באור ירוק.

8. האשף יבדוק את תקינות החיבור. ויבקש לבחור את המצלמה.

9. במסך הבא תתבקשו להכניס סיסמא למצלמה.

10. במסך הבא האשף ישאל אותנו כיצד אנחנו רוצים לחבר את המצלמה לרשת שלנו. בצורה קווית או אלחוטית. נבחר את האפשרות האלחוטית. נבחר את הרשת האלחוטית שלנו ונכניס סיסמא.
נלחץ על Next.

11. האשף ישמור את ההגדרות ונתבקש להוציא את הכבל רשת מהמצלמה.
נלחץ על Continue.

12. האשף יבצע אתחול מחדש למצלמה ונקבל מסך בו אנו מתבקשים ליצור חשבון בפורטל "mydlink".
נכניס את הפרטים הדרושים ונלחץ על next.

13. האשף יבצע רישום וישלח לכם אימייל עם אימות. יש לאשר את האימייל בתיבת דואר האלקטרוני שלכם. כמו כן נקבל מסך סופי עם כל הפרטים של המצלמה. יש לרשום את הפרטים אלו לשימוש עתידי.
נלחץ על Finish.

14. בכדי לגשת למצלמה מכל מחשב, יש להיכנס לפורטל mydlink בכתובת eu.mydlink.com יש להכניס את האימייל שאיתו נרשמת ואת הסיסמא ותוכלו להגיע ישירות למצלמה.

bottom of page